Aktuality

14.12.2023

Akvizice společnosti DUFONEV R.C. , a.s. 

Naše mateřská společnost INTEN GROUP INVEST a.s. se po úspěšné akvizici stala novým a jediným akcionářem společnosti DUFONEV R.C.,a.s.

Tímto dále výrazně rozšiřujeme portfolio našich služeb, tentokrát v oblasti Recyklace stavebních sutí a odpadů, odpadového hospodářství a výroby drceného kameniva.

www.dufonev.cz